New Page 1
Select
New Page 1
 
Chuyến cng tc VN 10-2012 (Huế, Cần Thơ, Bnh Thuận, Đồng Nai, Bến Tre)

ĐOÀN QUỸ NGHÈO NHÂN ÁI Đi đến tận nơi , thấy tận măt , trao tận tay Thăm viếng tháng 10 , 2012

Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống, nhưng chung một giàn

 

  
Sort by:
Displaying 1 to 8 (of 8 photos) View
 
 
New Page 1
THOUGHTS

Thư Ngỏ 2017
Places that we helped in 2015
Open Letter 2015
Mắt thương nhn Người
Ngủ đi em mộng rất bnh thường
Bụi thời gian
Open Letter 2013
Reflections of a benevolent worker
My First Trip To Việt Nam with Viet Aid Fund
Sentiments of a benevolent volunteer
Rich Eyes (Bring Light to the Blind)

 
ACTIVITIES

Hoạt Động Từ Thiện 2014
Đm Tnh Thương
Việt Nam - 2013
Chuyến cng tc VN 10-2012 (Huế, Cần Thơ, Bnh Thuận, Đồng Nai, Bến Tre)
Pht Gạo Tại Cha Ph Lộc (Huế) -10-2012
Thăm Trẻ Mồ Ci Ở Kontum  2012
Hoạt Động năm 2012
Đm Tnh Thương Tại Texas -2011-03-19
Đm Tnh Thương Tại California -2011-04-09
Hinh Lu Lut - Aug 2007

 
THANK YOU LETTERS


 
 
 
VIET AID FUND
(QUY NGHEO NHAN AI)
P.O. BOX 8693
Fountain Valley, CA 92728
Tax ID : 20-3953094
Tel: (714) 724 - 2568
 
  Trang Nh  Giới Thiệu  Thiện Nguyện Vin  Thng Bo  Hoạt Động  Đng Gp  Lin Lạc  Quy Ngheo Nhan Ai 2012